Князь рюрик новгородский: первый правитель Руси его приход и правление

Князь Рюрик — мутонги Новгород

Рюрик zita Rinobatanidzwa ne rekare Russian mamiriro uye mumwe kunozivikanwa manhamba munhoroondo Europe. Уку кваива акашинга квазво мурумэ анозива звидуку.

Князь Рюрик runoonekwa kuva pamwe kumwe chakavanzika mukufambisira Россия. Anofungidzirwa akaberekwa imwe nzvimbo muna 808 mutaundi Rerik, zvino zita Rarog.

Мукутанга 800с Датский Корол Готфрид акакунда гута, уйе баба Рюрик ваке, Князь Годолюба, акарайира йокутурика. май ваке, чирикадзи герцогиня Умила, памве невана вадуку вавири вакапукунюка муньика йокумве. Кажинджи, нгува йодуку Рюрик хайна акафукидза ньяя. The kutaurwa nguva ino inogona kuwanikwa chete «Annales Bertiniani» апо муна 826, гор хама (remangwana Duke pamwe mukoma wake Harold) akazviratidza yakagara vechiFrank mambo. Король Людовик неватунгамирири акава зваво GODFATHER uye akavapa dzinotaurwa mhiri Elbe.

Pakazosvika mangwanani namapfumbamwe remakore mundima yedu, hapana chakasimba mamiriro. Майгара мадзинза чудей, весей, ильменских славян, кривичей, вятичей, древлян, горофу уе невамве. Пакати паво какаванда чакапенья рувенго кукакавара, мукати кусингапери стычки ванху важинджи вакапарара.

Сака, maererano nengano, pazuva rokupedzisira vamiririri kumarudzi ose pamwe chete uye inonzi «mapurisa pacharo» muchinda wokumwe. Ую мурумэ сезво венхорондо ваноти айва Князь Рюрик, уе звакаитика муна 862 чиитико гор.

Asati zviitiko zvinotsanangurwa muna 845 gore fung pakati VaViking vakaenda magwa avo Rwizi Elbe uye vakaparadza rinenge guta rose pamahombekombe erwizi. mutungamiri wavo, князь Рюрик, uyo pashure pemakore mashanu akaraira mukuru panguva zvikepe 350. Uye ichi armáda iye chakakonzerwa pamusoro Англия.

Муна 862, звири ВаВикинг мауто дзатора памхендерекедзо Ладожское озеро, уе муна-горе 864 Рюрик куререкера пфума яке уе Изборск Белоозеро.

Уйе кана ньика акабатана мадзинза акаванда «анонзи» мучинда вакаумба кусароора, ипапо якава гута гуру Новгород. Аймутевера аканга вакатэма неймве таунди дуку — йекаре кугарва, апо ватонги важинджи Новгород уе звадаро акарарама.

В якавакидзана Полоцк Белоозеро немамве магута Рюрика мучинда вакагадзва кути атонге вадива ваво — шамвари. Макоре мавири гаре гаре пашуре Князь Рюрик акасвика чуше, акатанга квебопе, ваива мутунгамирири Вадим Храбрый. Zvisinei, mubati Новгород anonyatsokwanisa anogona kuratidza kuti anokwanisa kubata vaanotonga vanopandukira: wakakura zvikuru iye akakurira kumukirawo.

Паказосвика 864-фунг гор сомугумисиро хондо яке квазво памве хазары вакакваниса кукунда мур уйе кукура, вокукудза новгород хугота, мунотатамура кубва р.волхов кусвикира памуромо р.ока.

Пайтонга Князь Рюрик ари кушингаира кусимбиса немиганху яйо уйе вамутсе гута идзва. Mutemo waro waiva nyore: iye ainyatsoziva kukosha rwizi dzaishandiswa pakutengeserana, vakanga vakabatikana huru mitoro kuMabvazuva. Акакваниса кудзора наво, нокударо звичиита новгородского дзакапфума.

Кусвикира руфу рваке звакасимба акабата уше ​​Новгород. Maererano yaMakoronike, Рюрик акатонга квамакоре гуми наманомве. Акафа муна 879 гор пангува курвиса мадзинза лоп уе Корела.